Договір публічної оферти

Визначення термінів:

ТОВ «Дюна-Веста» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЮНА-ВЕСТА», код ЄДРПОУ 32285581, місцезнаходження за адресою: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 67; електронна пошта: v.pozniakova@duna.ua

Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://duna.ua, включаючи всі його веб-сторінки.

Товар – товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція ТОВ «Дюна-Веста», що стосується укладення електронного договору купівлі – продажу Товарів на визначених ТОВ «Дюна-Веста» умовах.

Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення  купівлі обраних ним Товарів.

Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця, зроблених за допомогою  Сайту, та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення замовлень, об’єм якої визначається ТОВ «Дюна-Веста» самостійно.

Гаряча лінія – один з засобів інформаційної підтримки. Номер телефону Гарячої лінії: +380673503534 . Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 год. до 18:00 год.

1. Загальні положення

1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою Публічну оферту ТОВ «Дюна-Веста», адресовану невизначеному колу осіб  –  користувачам Сайту.

1.2. Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця на сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних на Сайті Товарів.

1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами  цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації.

1.5. Оплата товару здійснюється виключно у гривні шляхом безготівкового розрахунку.

2. Інформація про Товар, ціна Товару

2.1. Представлені фото – зразки містять один та більше видів товару певного артикулу та текстову інформацію про  артикул, вартість за одиницю товару та інше.

2.2. Вартість товару, представленого на Сайті вказана з урахуванням ПДВ.

2.3. Відомості, розміщені на сайті https://duna.ua мають виключно інформативний характер.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.

3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» зобов’язаний довести до  відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.

3.3. У випадку відсутності Замовленого товару, Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної  моделі або анулювати Замовлення, зателефонувавши на номер Гарячої лінії.

3.4. Користувач/Покупець має право скасувати замовлення, зателефонувавши на номер Гарячої лінії.

4. Доставка товарів

4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників.

4.2. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.

4.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.

4.4. Фактом приймання Товару Покупцем є оплата Товару.

4.5. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

4.6. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

5. Повернення Товару

5.1. Повернення Товару належної якості не допускається.

6. Права та обов’язки ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА»

6.1. ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» має право:

6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» Замовлення залишається незмінною;

6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній у праві виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного  електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації (або дзвінком представника ТОВ «Дюна-Веста» на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону);

6.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

6.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати Користувачам електронні листи або повідомлення з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА»;

6.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

6.2. ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» зобов’язується:

6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

6.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

6.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу;

6.2.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА», що направляються останнім на адресу електронної пошти або іншим шляхом, вказаним при реєстрації на сайті.

7. Права та обов’язки Користувача/Покупця

7.1. Користувач/Покупець має право:

7.1.1. Обирати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

7.1.2. Вимагати від ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

7.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА», що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача або іншим способом;

7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене, відповідно до умов цієї Публічної оферти, Замовлення;

7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» своїх зобов’язань перед Клієнтом/Покупцем.

7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

7.2.7. Ознайомитись із Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

8.1. ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено, глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального та процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297 – VI « Про захист персональних даних».

10.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, ніколи та ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Надана користувачем/покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА».

10.4. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час у розділі «Особистий кабінет».

10.5. Для того, щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, ТОВ “ДЮНА-ВЕСТА” може надсилати Покупцеві  інформаційні повідомлення.

10.6. Персональні дані Користувача/Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI «Про захист персональних даних» та Правил Безпеки, зазначених у розділі Сайту «Безпека».

11. Інше

11.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» застосовуються положення чинного законодавства України.

11.2. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар, не претендують на всезагальну вичерпність інформації та можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером Гарячої лінії.

11.3. ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Гарячій лінії з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів/Покупців про факт здійснення  аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. ТОВ  «ДЮНА-ВЕСТА» керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором Гарячої лінії після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

11.4. ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА» залишає за собою право розширювати та скорочувати товарну пропозицію, представлену на сайті